Tiếng Việt

Chào mừng đến Sáng Kiến LANG.

Xin hãy lướt xuống trang để truy cập những bản phiên dịch mới nhất của chúng tôi, hoặc dùng nút bấm ở bên dưới để truy cập các danh mục thông tin.

Ghi chú: Những phiên bản dịch này vẫn chưa được Đại học Northeastern phê duyệt chính thức– Sáng kiến LANG vẫn đang cố gắng hợp tác với ban quản trị Northeastern.

We are looking for more translators and a faculty advisor to join the Vietnamese translating team. If you are a Northeastern student, faculty member, or alumnus interested signing up, click the button below to learn more!

Resources

Phiên bản dịch mới nhất


Nhấp vào đây để gặp những sinh viên và giảng viên tại Northeastern đã giúp dịch những thông tin này!


Không thấy những gì mình đang tìm kiếm?

Xin hãy email chúng tôi nếu bạn có gặp sự cố gì trên trang web hoặc bạn muốn gợi ý chúng tôi nên dịch thông tin nào tiếp– chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời bạn.


DISCLAIMER: The Vietnamese version is a translation of the original in English for information purposes only. In case of a discrepancy, the English original will prevail. Any person or entity that relies on translated content does so at their own risk. The LANG Initiative and its translators shall not be held liable for any losses and/or damages caused by reliance on the accuracy or reliability of translated information. Despite our high translation quality, if you would like to report a translation error or inaccuracy, we encourage you to please contact us.

%d bloggers like this: